باسلام خدمت همه دوستان گرامی.نمیدانم سوالم مربوط ب این قسمت هست یا نه اما امیدوارم راهنمایی کنید .در یک اداره دو طبقه ک اتاقهای متعدد دارد یک تلفن سانترال دارند ک قسمتهای داخلی را با هم ارتباط میدهد اخیرا مشکلی ک بوجود امده این است ک در حین گفتگوی بین دو نفر در دواتاق از طریق تلفن داخلی وقتی نفر سومی در یک اتاق دیگر گوشی را برمیدارد صدای دو نفر قبلی را میشنود .بنوعی خط تو خط میشوند علت چه میتواند باشد.