سلام دوستان
برای برنامه نویسی sim900 با میکرو lpc1768 ، یک هدر (فایل .h) لازم دارم. کسی داره ؟
خیلی گشتم پیدا نکردم.