یک گیرنده مادون قرمز دارم که با پورت سریال به کامپیوتر وصل میشه.ولی سیستم جدیدم پورت سریال نداشت، تبدیل usb to rs232 و usb to ttl گرفتم هیچ کدومش جواب نداد.ولی روی پورت سریال جواب میده.

خود دانگل باز کردم، یک مادون قرمز سه پایه مثل HS0038 هست(مدلش پیدا نکردم.روش نوشته 61q4).یک خازن 10 میکرو فاراد به پایه مثبت و منفیش وصل شده.
پایه منفی مادون قرمز به پورت 1 و 9 سریال rs232 متصل شده.
پایه مثبت مادون قرمز با یک مقاومت(قهوای-3 تا مشکلی-قهوه ای) به پورت 7 و 8 سریال rd232 وصل شده.
پایه خروجی(سوم) مادون قرمز با یک مقاومت به پورت 7و8 , وصل شده(همون مثبت).همچنین پایه خروجی مادون قرمز مستقیم به پورت 1و6 سریال rs232 ول شده.

سوال اینجاست که چرا از پایه های دو و سریال rs232 استفاده نشده؟پس چطوری اطلاعات دریافت میشه؟چطوری میتونم از این دانگل با این تبدیلهام استفاده کنم؟