ردیف نام شهر تاریخ ورود اولین مولد نوع مولد محل نصب قدرت
1 مشهد 1318ه.ق و 1278 ه.ش حرم امام رضا(ع)
2 تهران 1284 ه.ش خیابان چراغ برق 400 کیلووات
3 تبریز 1320 ه.ق
4 بوشهر 1297 ه.ش
5 همدان 1300 ه.ش همدان 10 اسب بخار
6 گیلان 1342 ه.ش خیابان امیرکبیر 200 اسب بخار
7 شیراز 1303 ه.ش 30 کیلووات
8 اصفهان 1304 ه.ش 99 کیلووات
9 استان مرکزی 1304 ه.ش 75 کیلووات
10 بندر انزلی 1306 ه.ش بندر انزلی
11 شهر ری 1306تا1307 ه.ش بازار شهر ری 75 کیلووات
12 قزوین 1307 ه.ش 16 کیلووات
13 بندرعباس 1307 ه.ش
14 کرمانشاه 1308 ه.ش 25 کیلووات
15 خوزستان 1308 ه.ش
16 یزد 1309 ه.ش 50 کیلووات
17 شاهرود 1309 ه.ش
18 قائمشهر 1310 ه.ش
19 اردبیل 1312 ه.ش عالی قاپو
20 مازندران 1313 ه.ش دیزلی بابل 120 کیلووات
21 نیشابور 1314 ه.ش
22 ارومیه 1315 ه.ش
23 زاهدان 1317 ه.ش
24 لرستان 1317 ه.ش دیزلی خرم آباد 100 کیلووات
25 اهواز 1318 ه.ش 500 کیلووات
26 زنجان 1330 ه.ش 750 اسب بخار
27 کرمان 1334 ه.ش
28 بابل 1335 420 کیلوواتی
29 نوشهر 1335 ه.ش
30 رشت 1336 ه.ش
31 بیرجند 1346 ه.ش 720 کیلووات