سلام دوستان یه نمونه برنامه اینتراپت SPI میخوام خیلی ممنون


mikroC, mikroElektronika C compiler

Version: 8.2.0.0