سلام
از دوستان کسی کتابخانه خوب برای tft 3.2 inch داره ؟
من از کتابخانه خود eca استفاده کردم از فایل هدرش ایراد میگیره بعضی دستورات هم عمل نمیکنن مثل بارگراف