سلام دوستان
1-می خواهم برد lpc 1768 را به ماژول sim900 وصل کنم. از uart باید استفاده کنم یا usart ?
2- اگر بخواهم نتایج کار رادر کامپیوتر با hyper terminal ببینم ، باید از یک uart یا usart دوم استفاده کنم؟ ( یعنی در کل باید چند کانال uart استفاده کنم ؟)

ممنون