منبع تغذیه آنالوگ رو از دیجیتالت جدا کن ( از 2 منبع استفاده کن )
از مدارات نویز گیر برای قسمت های تغذیه آنالوگ استفاده کن ( توی نت یه سرچ بزن شکلشون هست )
دقت 12 بیتی هم اگه نیاز نداری دقت رو کمتر کن
سعی کن اگه رله یا مدارات مخابراتی مثل sim900 در پروژه دارید از برد فاصله بدید
( دقت کن که منابع تغذیه ت خودشون منابع تغذیه خوبی باشند )