من یه هدر برد lpc 1768 از این سایت خریداری کردم که وقتی با jlink پروگرمش میکنم بعد اینکه هدربرد رو خاموش روشن میکنم برنامه اجرا نمیشه و باید یه بار دیگه اینبار پروگرمر رو فقط به کامپیوتر وصل کنم تا برنامه اجرا بشه

ممنون میشم کسی کمک کنه