سلام
من دنبال کتاب "تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل چند متغیره" از دکتر خاکی صدیق هستم.
کسی این کتابو داره؟