سلام
در طراحی آنتن bowtie ، یک "اپسیلون آر" هست . مقدارش چقدره ؟