سلام
من دارم از op07 همراه باتغذیه مثبت و منفی اون استفاده میکنم و همچنین خروجی من هم مثبت و منفی باید بشه که میشه.
توی دیتاشیت یک مدار با پتانسیومتر گذاشته برای حذف و تصحیح آفست.
اما وقتی بستمش فقط تو خروجی مثبت آفست و تنظیم میکنه و تو خروجی منفی هیچ تغییری در آن رخ نمیدهد.

مداری هست که جفتشو تغییر بده ؟ هم مثبت و هم خروجی منفی آفستشو تنظیم کنه؟
جفتشو چون تغییر نمیده.

با تشکر