با سلام
تو اينترنت و كتب درسي مدارات اشميت تريگر ترانزيستوري با ترانزيستورهاي NPN و براي ولتاژ مثبت طراحي كرده و دارم.اما براي مقادير منفي كسي ايا چيزي داره.ممنون ميشم
ميخوام اگر ولتاژ ورودي ما كه بين صفر تا -24 ولت هستش اگر از -12 ولت كمتر يا بيشتر شد.يه خروجي به ما بده(مدار مذكور را با اپ امپ نميخوام.ميخوام با ترانزيستور ببندم)