سلام خدمت دوستان
کسی میدونه نحو تنظیمات citectبرای اتصال بهplc دلتا چطوره