با سلام .با sam-ba v2.12به راحتی at91sam7x256را در ویندوز سون 64 بیتی پروگرام میکنم ولی وقتی می خوام پروگرامر جلینگ رو که at91sam7s64داره پروگرام کنم(پروگرامر جلینکم از کار افتاده.فریم وارش پاک شد)بهم خطا میده.با انواع و اقسام ورزن ها هم امتحان کردم نشد.هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم.بنیاد eca