سلام
من اترنت برد lpc1768 رو با برنامه easyweb را ه انداختم و با تغییر مختصری در کد آن داده یک شمارنده را به PC دادم. با استفاده از یک نرم افزار معتبر نرخ ارسال داده را اندازه گیری کردم ولی این نرخ بسیار پایین است ( حدود 2.5KB/s ). دوستان اگر کسی راه حلی برای افزایش نرخ داده دارد من را راهنمایی کنم. ( با افزایش حجم بافر ارسالی مقدار نرخ تغییر زیادی نکرد)