سلام دوستان من میخوام بدونم با چطوری توی sim900 وقتی به یه شماره تماس میگریم،بفهمیم طرف گوشیرو برداشته؟
متاسفانه فقط در صورتی که تماس قطع بشه no carier برمیگردونه و وقتی طرف مقابل گوشی رو برمیداه هیچ اطلاعی نمیده