سلام دو تا سوال در مورد ارسال صدا با sim900:
1-آیا میتوان به جای وصل میکروفن به پایه های مربوط به mic خروجی یه دستگاه صوتی را وصل کرد ؟ اگر بله مشخصات دامنه و ...صوت ورودی به ماژول چطوری باشد تا موجب خرابی ماژول نشود؟
2-در موقع ارتباط صوتی با ماژول وقتی خروجی یه دستگاه صوتی رو به پایه های Line n/r یعنی پایه های 23 و 24 وصل میکنم هیچ صدایی از ماژول ارصال نمیشه.!
آیا واسه فعالسازی این قسمت دستوری هست؟