جزوه رياضي عمومي 1
دانشگاه صنعتي شريف
استاد مربوطه: آقاي شهشهاني

فهرست مطالب:
اعداد حقيقي
اعداد مختلط
اعداد مختلط و تبديلات صفحه
دنباله عددي و سري عددي
تابع هاي پيوسته
مفهوم جد
مفهوم مشتق
تقريب خطي
نمودار تابع و كاربرد هاي آن
بهينه سازي
چند جمله اي تيلور
انتگرال يك متغييري
قضيه اساسي حساب دبرانسيل و انتگرال
اتگرال توابع گويا
محاسبه تقريبي انتگرال
انتگرال هاي ناسره
سري تيلور و سري تواني
سري فوريه

جزوه تايپ شده و به صورت pdf مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=660