با سلام
من يه مداري ميخوام طراحي كنم كه يه مقاموت 0 تا 5 كيلو اهم را به يه سيگنال 4 تا 20 ميلي امپر تبديل كنه.كسي از دوستان اي سي يا مداري سراغ دارند .ممنون ميشم
در ضمن يه اي سي با كد زير پيدا نمودم كسي ايا با اين اي سي كار كرده.
XTR101