ببخشید نمیدونستم سوالمو کجا بپرسم!
میخواستم بدونم چجور میشه با لبتاب یا موبایلی که بین میکروفون و دستگاه اصلی میکروفون قرار داره پارازیت اینجاد کرد و اتصال میکروفون رو قطع کرد؟