سلام
کسی آموزشی در خصوص PLC -IDS در مورد ACOS ET یا high leit دارد ؟