سلام دوستان
من یه ماژول راه انداز دارم که منبع تغذیه شو بستم با lm2576
بعد از یه ماه کارکردن و تست کردنش و کامنت دادن دیروز میخواستم با GPS اش کار کنم unkhown location داد
و امروز دیگه از صبح روشن نمیشه و نمیدونم مشکلش چیه و چراغ stat یه لحظه روشن میشه و بعد خاموش میشه
ولتاژمو هم از منبع تغذیه ازمایشگاه گرفتم دادم به مدار تغذیه ام