سلام به دوستان

لطف کنید با ذکر منبع ( البته اگه ممکنه )
توان ولوم ؟
مولتی ترن ؟
پتانسیومتر ؟

با تشکر