سلام هموطنان گرامی
یکسری ترایاکها با مقاومت زیر 100 اهم بین پایه گیت و اند 1 هستند و سری دیگر با اهم زیادتر مثلا 300 و 500 و نزدیک 1 کیلو دلیل این اختلافها در چیه؟
حتی قطعات مشابه مثلا دوتا bta16 اهمشون با هم اختلاف زیادی دارد

ترایاکهایی که اسنابر داخلی دارن کسی سراغ داره؟
پسوندشون چیه و این حروف نشانه دیگری هم داره؟در دیتا شیت چند مورد دیدم بصورت snubber less بود یعنی بدون اسنابر داخلی