سلام.
کسی دلیل قطع شدن انتن دهی موبایل رو وقتی نزدیک خطوط انتقال برق فشار قوی میشیم رو میدونه؟