دورد
دوستان بعضی وقت ها توی پروژه مجبور به استفاده از مقاومت های یک درصد خطا و یا یک دهم درصد خطا میشیم خواستم ببینم روی مقاومت های smd این درصد خطا رو چه طور نوشته و از کجا میشه مقاومت های یک درصد و یا یک دهم درصد خطا رو تهیه کرد
ممنونم