سلام
من کد مینویسم تو کیل به زبون C ولی بعضا خطوط زیرشون به خط دندان اره ای قرمز ظاهر میشه(پروژه هیچ خطا و هشداری هم نمیده) و خیلی تو مخه - چیکار کنم رفع بشه؟