درود دوستان
حتما از این وسیله های تشخصی برق که دو نه ای 5000 هزار تومن هستند دیدید من یه نمونه رو باز کردم خواستم ببینم واقعا چه طوری این غیر تماسی داره کار می کنه و تشخصی میده ولی هرکاری می کنم نمی تونم اصول این کار رو بفهمم یه آی سی اشمیت تریگر 74HC14 گذاشته و این جوری عمل کرده
ممنون میشم از دوستان کسی بتونه من رو راهنمایی کنه که عملکرد این دستگاه و این مدار چطوره