جزوه ي ماشين 1
سرفصل ها:
ماشين هاي الكتريكي DC
مدارهاي مغناطيسي و القا
تبديل انرژي
اجزا ماشين هاي الكتريكي و اصول كاركرد آنها
كنترل سرعت در ماشين DC
معادلات ديناميكي و حالت

جزوه دست نويس و اسكن شده و دراي كيفيت خوبي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?did=642