سلام به همه
کسی کتابخونه FAT برای سری های LPC21xx و LPC13xx داره.؟
من هرچی تو مثال های کیل نگاه کردم برای این سری ها چیزی نبود

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمن Fat رو با LPC1768 با مثال های کیل راه انداختم و عالی کار میکنه
ولی برای پروژه خودم نیاز به LPC1768 ندارم با 100 پایه - سری های بالا 48 پین هستند و کار من راه میندازه ولی نتونستم کتابخونه FAT براشون پیدا کنم
فایل های :
File_config.c - Fs_cm3.lib - Retaraet.c رو میشه برای این دو سری ارم های بالا و یا سری های اتمل مثل At91sam7xxxx استفاده کرد.؟
ایا میشه فایل
Spi_lpc17xx.c رو برای بقیه میکرو های آرم تطبیق داد.؟