میخواستم بدونم محدودیت افت ولتاژ از منبع توان تا مصرف کننده توان رو به تناسب فاصله برای سایز کردن کابل چطوری میشه حساب کرد.
چون با تغییر خیلی کم توی درصد افت ولتاژ برای یک فاصله معیین سطح مقطع کابل خیلی فرق میکنه.