سلام به همگی
من یه شماتیک بستم تو محیط پروتیوس اما وقتی میخوام نتیجه شبیه سازیمو ببینم این پیغام میاد .(تو عنوان نوشتم ) . چرااا ؟

دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم

ایا ممکنه مشکل از کرک باشه ؟ اگه هستش چه ورژنی از پروتیوس رو نصب کنم ؟ خودم ورژن شیش رو دارم ,