سلا م من به تازگی با نرم افزار proteus آشنا شدم ، وقتی میخوام از آی سی 7404 استفاده کنم چندین مورد برام میاد، تفاوت هر کدوم با بقیه تو چیه ؟