سلام
با توجه به امکان جدید اتمل استادیو مبنی بر کامپایل کدهای اردینو در این محیط .
چه طور میشه کتابخانه های اردینو رو در این محیط اضافه کرد ؟
من از ورژن 7 اتمل استادیو استفاده می کنم