اگر زمانی مهمترین مساله در طراحی پمپ تزریق ( سرنگ و سرم ) دقت بیشتر در نرخ تزریق ، کاربری ساده و یا جلوگیری از نفوذ مایعات به داخل دستگاه بوده است، در حال حاضر مسایل جدیدی از سوی شرکتهای پیشروی تولیدکننده این تجهیزات مورد توجه یبشتری قرار گرفته است.
یکی از قابلیتهایی که در حال حاضر تولیدکنندگان پمپهای تزریق هوشمند بر روی آن تمرکز دارند استفاده از فناوریهای بی سیم به منظور استفاده در مقاصد مختلف است، مانند اسکن بارکد جهت حصول اطمینان از ارایه صحیح درمان به بیمار و همچنین اعمال تنظیمات تزریق و هشدار از راه دور ( مثلا از محل ایستگاه پرستاری).
همچنین برای اطمینان بیشتر از تزریق درست، توسعه نرم افزارهایی که احتمال خطای کاربری را در تنظیمات و ارایه دوز نامناسب دارو کاهش می دهند و همچنین نرم افزارهایی که جزییات تنظیم و تزریق را به طور هر چه دقیق تر ثبت می کنند مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
از سوی دیگر استفاده از چنین نرم افزارهایی باعث می شود که ارایه خدمات توسط شرکتهای ثالث هر چه بیشتر محدود شود و تنها خود شرکت تولیدکننده و نمایندگان مجاز آنها در سایر کشورها بتوانند در صورت بروز نقص فنی و یا لزوم ارایه هرگونه خدمات و یا بروزرسانی، به این کار مبادرت ورزند.
با پیشرفت فناوریهای مربوط به طراحی و تولید ، هر چه کم حجم تر کردن این دستگاه ها و سهولت بیشتر در جا به جایی آنها و اشغال فضای کمتر، از اهداف همه تولیدکنندگان است.
همچنین ماژولار کردن این تجهیزات نیز رو به گسترش است. شاید در گذشته تعمیر یک پمپ تزریق معیوب برای یک بیمارستان بسیار حایز اهمیت بود، اما امروزه با توجه به افزایش چشمگیر تعداد تجهیزات مورد استفاده در بیمارستانها و تغییر فرایند ارایه خدمات به بیماران، تمایل آنها به افزایش سرعت رفع نقص دستگاهها بسیار بیشتر شده و طراحی ماژولار پمپ تزریق به شرکت کمک می کند که تنها با تعویض ماژول معیوب با سرعت بیشتری به مشتری ( مرکز درمانی ) خدمات ارایه کند و رضایت مشتری نیز فراهم می شود.
منبع:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت