آیا امکان نمونه برداری از سیگنال صوتی و ارسال آن توسط ماژول زیگبی که با پورت سریال کار میکنه امکان پذیر است ؟