سلام
وقتی دستور imaqhwinfo رو وارد متلب میکنم، هیچ دوربینی رو شناسایی نمیکنه
ans =


InstalledAdaptors: {}
MATLABVersion: '9.0 (R2016a)'
ToolboxName: 'Image Acquisition Toolbox'
ToolboxVersion: '5.0 (R2016a)'
در حالی که وبکم لپتاپ نصب هست و دوربین های مختلفی رو تست کردم
لطفا راهنمایی کنید
سپاس