دو خازن الكتريكي كاملاً مشابه با ظرفيت C در دست داريم. يكي را به اندازه ولتاژ V شارژ مي كنيم. پس از آن بخشي از انرژي ذخيره شده را با اتصال موازي به خازن مشابه دوم انتقال مي دهيم.
مطابق انتظار مي بايد يك تقسيم انرژي مساوي بين دو خازن انجام شده باشد. اما پس از ملاحظه روابط زير متوجه مفقود شدن نيمي از انرژي مي شويم.
به نظر شما در مدار پس از اتصال كليد چه بر سر انرژي مفقود شده مي آيد؟
Wa=1/2CV2

Wb= 1/8 CV2+1/8CV2=1/4CV2

براي شكل مدار مي توانيد به معماي عمومي برق شماره 13 از سايت زير مراجعه فرمائيد.


--------------------------------------------------------------
تفکر خلاق شادی بخش است،
پس در مورد آنچه در اطرافتان رخ می دهد
همچنین محصولات فکری دیگران تعمق کنید.
http://electrical-riddles.com