سلام دوستان
در زبان c وقتی بخواهیم یک رشته متن دریافتی در پورت سریال رو مقایسه کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم :
کد:
har buffer[];
    char led_1_on[] = "led1on";
scanf("%s",buffer);
       printf("reseive=%s",buffer);
       if(strcmp(led_1_on,buffer)==0) PORTA.0=1;
دوستان با تجربه می شه بگن در زبان بیسیک دوستور بالا چطور نوشته می شه؟
مرسی