آوومتر دیجیتالی
مقدمه
دستگاههای اندازه گیری دیجیتالی مقادیر اندازه گیری شده را به صورت رقم یا ارقام روی صفحه نمایش (Display) نشان میآ*دهند و معمولا واحد کمیت اندازه گیری شده مانند ولت ، آمپر ، میلی آمپر ، درجه سانتیگراد و غیره را نیز به طریق مناسبی نمایش میآ*دهند. از جمله دستگاههای اندازه گیری میآ*توان به ولت متر ، وات متر ، Cosφ متر ، فرکانس متر ، دورشمارها ، حرارت سنج و آوومتر اشاره نمود.آ*

مزیت دستگاههای دیجیتالی

· دستگاههای اندازه گیری دیجیتالی به دلیل نداشتن قطعات متحرک ،· از طول عمر بسیار بالایی (در صورت بکار بردن صحیح آنها) برخوردار هستند و به عوامل فیزیکی همچون لرزش ،· درصد رطوبت ،· میزان تمیزی هوا و ... حساس نیستند. ضمن آن که با پیشرفت تکنولوژی الکترونیک دستگاههای ساخته شده امروزی بسیار دقیقآ*· تر هستند.
· علاوه بر این بعضی از این دستگاهها را میآ*· توان به کامپیوتر وصل کرد،· بطوری که کامپیوتر مقدار کمیتی که روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده میآ*· شود را نمایش میآ*· دهد و اگر در صورت نیاز آن را در فواصل زمانی معینی تنظیم کنیم،· کامپیوتر میآ*· تواند ضمن نشان دادن مقدار کمیت ،· آن را ثبت کند.
· از دیگر مزایای اندازه گیری یک کمیت توسط سیستم دیجیتالی این است که وقتی مقدار این کمیت به کامپیوتر منتقل میآ*· گردد،· کامپیوتر میآ*· تواند در مورد مقدار این کمیت تصمیم گیری لازم را اتخاذ نماید. مثلا اگر مقدار آن کمتر از حدی است که قبلا تنظیم شده است،· کامپیوتر میآ*· تواند فرمان خاصی را برای این منظور صادر نماید.
طرز کار آوومتر دیجیتالی

قسمت اصلی یک آوومتر دیجیتالی ، ولت متر DC است. این قسمت همانند آوومتر عقربهآ*ای (آنالوگ) است، چنان که میآ*دانید قسمت اصلی آن گالوانومتر دآرسونوال میآ*باشد. اساس کار یک ولت متر DC دیجیتالی بر مبنای مقایسه است. یعنی ولتاژ اعمال شده به ولت متر ، با یک ولتاژ مرجع (معمولا 100 میلی ولت و در بعضی از آوومترها در رنج AC یک ولت) مقایسه میآ*شود و نتیجه مقایسه به کمک مدارات الکترونیکی و دیجیتالی به صورت ارقام که مبین مقدار ولتاژ DC اعمالی به ولت متر است، روی صفحه نمایش آن ظاهر میآ*گردد.

امروزه اکثر این دستگاهها دارای رنج اتوماتیک (Auto Range) هستند. رنج اتوماتیک به این صورت است که بعد از اعمال ولتاژ DC به ولت متر ، ولت متر ابتدا بطور اتوماتیک رنج اول را انتخاب میآ*کند. چنانچه ولتاژ مورد اندازه گیری در این رنج بود، مقدار آن را نشان میآ*دهد. چنانچه مقدار ولتاژ مورد اندازه گیری در این رنج نبود، ولت متر به صورت اتوماتیک یک رنج بالاتر را انتخاب میآ*کند، تا این که مقدار ولتاژ مورد اندازه گیری ، در رنج مورد انتخاب دستگاه باشد.

ایـمـــــــــــــــــــــ ـــــان :nerd: