با سلام
کسی میدونه ژنراتورهای آزمایشگاهی مثل اونا که تو آز ماشین الکتریکی هست رو از کجا میشه خرید؟ توان زیر 1 کیلووات