سلام کسی از دوستان جداول مهندسی برق وسترمان رو نداره .... ؟ دنبال یه منبع خوب برای استناد محاسبه کابل و .. میگردم