درود
کسی از دوستان فایروال جدید برای j-link داره که با keil 5 سازگار باشه . وقتی با کیل جدید کار میکنم پیام میاد که باید آبدیت بشه و بعد پروگرامر دیگه نمیشناسه