با سلام دوستان با دست زدن به قسمت مثبت انتن نویز رفع می شه ممنون یکه راهنمایی کنید درضمن قطعات همه سالم اند اگر لازم باشه عکسم از مدار بزارم