سلام دوستان .من یه سنسور دارم که ولتاژ خروجی در حد ده میکرو ولت و فرکانس بیشینه سی کیلو هرتز تولید میکنه .من این سنسور رو با به وسیله یه مقاومت دو کیلو به یه ترانس که هم وظیفه تطبیق امپرانس و هم ایزوله کردن رو داره به یه ترانس متصل کردم.ثانویه ترانس رو هم به دو ورودی اپ امپ که جریان کشی در حد دو نانو امپر رو داره متصل کردم .میخوام محاسبات مربوط به تعداد دور اولیه و ثانویه رو انجام بدم .ولی گیج شدم .کسی هست *که کمک کنه.