سلام دوستان چطور میتونم تاریخ و زمان رو برای این ماژول تنظیم کنم با زبان بسکام کار میکنم
AT کامند هاشو فرستادم و لی جواب نگرفتم .. البته OK رو برمیگردونه ولی تاریخ رو همان تاریخ قبلی روی سیستم.