اقایون نرم افزار کیل من اصلا باینری تولید نمیکنه چیکار کنم

کسی میتونه کمکم کنه

اینم عکس قسمت تنظیمات