با سلام
من دو روز پیش ماژل RFID G900 از فروشگاه ECA خریداری کردم . روز اول با کامپیوتر ارتباط گرفتم و هیچ مشکلی در عملکرد دستگاه مشاهده نکردم . روز دوم در حالی که ماژول روشن بود و اصلا باهاش کاری نداشتم یهو شروع به سوت ممتد کشیدن کرد و در زمان سوت کشیدن هیچ کارتی رو شناسایی نمی کرد . بعد از قطع و وصل کردن تغذیه، ماژول به حالت عادی برگشت ولی دوباره لعد از 5 دقیقه همین اتفاق تکرار شد . علت چی میتونه باشه؟ ممنون