سلام
اگر فضایی با ابعاد 5 متر در 5متر رو بخوایم روشناییش رو از طریق پنل های خورشیدی فراهم کنیم. چطور میشه میزان پنل مورد نیاز از نظر ابعاد رو بدست آورد؟
اینکه از چه نوع لامپی استفاده بشه آزاده ولی میخوام در هر ساعت از شبانه روز و به هرمیزان ساعتی که خواستم روشنایی داشته باشم.